EN DAG PÅ NALLE PUH

Rörelse
Vi startar dagen med "Mini-Röris" för alla barn. Med barnens genuina rörelseglädje som grund vill vi få dem att utveckla sin grovmotorik. Med hjälp av rörelselekar, bollekar, hinderbanor och samarbetsövningar tränar vi muskler, stabilitet, balans, känsel, koordination, uthållighet och samarbetsförmåga liksom förmågan att ta instruktioner.

Utomhus
Förmiddag och eftermiddag spenderas oftast utomhus på vår fina inhängande gård med bland annat lekstuga, klätterställning, bärbuskar, rutschkana, sandlåda och egen kompost. Vi går också till närliggade parker och grönområden och leker.

Genusarbete
Vi arbetar med jämställdhets- och genusfrågor. Kunskap och inspiration hämtas från litteratur, kvällsföreläsningar mm.  Vi kompletterar sagans värld med berättelser med modiga, initiativrika flickor och empatiska pojkar.

Mat och vila
Vi arbetar med att lägga grunden för en sund inställning till kost och motion. Barnen får äta en varierad och näringsriktig kost. Efter lunchen är det vila. Ett tillfälle för barnen att ligga ned och slappna av till lugn musik och berättelser. Ibland vill några barn ha massage. De yngsta barnen sover i vagn ute.

Projekt
Under terminen arbetar vi med olika projekt anpassade till barnens ålder. Vägledda av lyhörda pedagoger uppmuntras barnen att själva söka svar på sina frågor. Utifrån barnens intressen hittar vi tillsammans på ämnen för projektarbeten. I projekten arbetar vi olika lång tid beroende på barnens intresse. Vår ateljé är alltid öppen och barnen kan själva välja att arbeta vid t ex lerbordet, ritbordet, overheadapparaten, ljusbordet och stafflierna

Utflykter
Genom heldagsutflykter till skogen en gång i veckan för de äldre barnen och kortare utflykter för de yngre till närliggande natur, får barnen träna grovmotorik och uthållighet. De får en ökad förståelse för naturen och dess invånare och miljöarbetet har en central plats när vi hjälper "Mulle" att städa i skogen. Barnen använder mycket natur- och returmaterial i sina arbeten och uppfinningar.