FÖRSKOLAN NALLE PUH - EN LITEN BARNGRUPP DÄR ALLA FÅR TA PLATS

Nalle Puh är en liten förskola med en lugn, kreativ miljö och mycket utomhusaktiviteter. Hos oss är personaltätheten hög, engagemanget stort och barngruppen liten. Vårt pedagogiska arbete är inspirerat av Reggio Emilia och bygger alltid på en djup respekt för barnet och dess inneboende drivkraft att utforska världen.

Nalle Puh är beläget centralt i Vaxholm med ljusa, trivsamma lokaler och egen inhägnad gård

Alla barn på Nalle Puh ska få uppleva trygghet, lära sig respekt för varandra, allas lika värde, känna att deras tankar och åsikter är viktiga och att de kan påverka. Barnen ska få vistas i naturen och äta näringsriktig kost. Men viktigast av allt på Nalle Puh är att barnen varje dag får känna glädje.

Vi arbetar med jämställdhets- och genusfrågor. Kunskap och inspiration hämtas från litteratur, kvällsföreläsningar med mera.  Vi kompletterar sagans värld med berättelser med modiga, initiativrika flickor och empatiska pojkar.

Ett Reggio Emilia inspirerat föräldrakooperativ

Nalle Puh drivs av föräldrarna och genom det aktiva deltagandet får föräldrarna en nära relation till barnen och personalen. Ett föräldrakooperativ innebär att du som förälder engagerar dig i förskolan genom exempelvis styrelsearbete och genom andra arbetsuppgifter, som att handla mellanmål till barnen ca 1-2 gånger per termin. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

På Nalle Puh ansvarar personalen för, planerar och leder den pedagogiska verksamheten som följer den nationella läroplanen. Verksamheten består av rörelse, sång och musik och av skapande i den välfyllda ateljén eller i vårt eget snickeri. Vi gör ofta utflykter, både i närområdet och längre sträckor.