REGGIO EMILIA

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Den pedagogiska filosofin från den lilla staden har väckt ett stort intresse och engagemang i många delar av världen.

"Ett barn har hundra språk" skrevs av Loris Malaguzzi som under många år var chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Dikten uttrycker grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin. Man anser att nytänkande innebär gränsöverskridande på många olika sätt. Ett exempel är att man kombinerar avancerat teorietiskt arbete med en levande praktik med barnen. Man arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi och med många olika uttryck samtidigt. Ett annat exempel på den gränsöverskridande hållningen är att pedagogerna i Reggio Emilia samarbetar med forskare och andra inom vitt skilda områden, som t ex hjärnforskning och design .

Den pedagogiska filosofin står också för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Loris Malaguzzi har sagt: "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet."

Nalle Puh är en Reggio Emilila inspirerad förskola. Vår målsättning är att ge barnen en harmonisk och kreativ miljö att utvecklas i.

Några av Reggio Emilias grundtankar

Loris Malaguzzi, grundaren av Reggio Emilia, sa: Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Med det menade han att skolan sätter alltför stort värde på ett enda språk nämligen det talade. En människa består av många olika delar och sätt att kommunicera på. Skapandet och det kreativa tänkandet har en stor plats på förskolorna i Reggio Emilia.

I Reggio Emilia säger man också:

    Alla barn är intelligenta
    Alla barn vill leva.
    Alla barn vill leva för att söka/forska efter meningen med livet.
    Alla barn är kompetenta att lära sig.
    Alla barn vill kommunicera med andra människor
    Alla barn vill lära sig om och försöka att förstå den värld de lever i.
    Alla barn vill vara en del av världen.

Utifrån detta perspektiv är alla barn kompetenta.